Stovyklos taisyklės

Būtini stovyklautojo dokumentai:

 1. Medicininė pažyma (forma 079/a)
 2. Tėvų sutikimas-prašymas (atsiunčiama el. paštu užsiregistravusiems)
 3. Sutartis (atsiunčiama el. paštu užsiregistravusiems)

Stovyklos taisyklės ir stovyklautojo įsipareigojimai:

 1. Stovyklos metu laikytis drausmės bei vadovų nurodymų, gerbti kitus stovyklos dalyvius;
 2. Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės;
 3. Stovyklos metu nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų bei kitų svaiginančių medžiagų;
 4. Maudytis einama tik su vadovu ir jo priežiūra;
 5. Neišeiti iš stovyklos teritorijos be vadovų leidimo;
 6. Saugoti savo sveikatą bei nekenkti kitiems;
 7. Atlyginti vasaros stovyklos metu rengėjui ar/ir kitiems stovyklos dalyviams padarytą žalą;
 8. Susirgus ar susižeidus nedelsiant pranešti stovyklos vadovui ar bet kuriam suaugusiam žmogui;
 9. Draudžiama:
  – nešiotis peilius ir kitus aštrius daiktus;
  – šiukšlinti teritoriją ar kitais būdais kenkti aplinkai;
  – kūrenti laužą, naudotis kirviu, pjūklu be vadovų žinios;
 10. Maistą, kurį atsiveža vaikai, surenkame, ir paskui dalinamės visi per susirinkimus ar kitaip;
 11. Miegoti galima tik savo palapinėje;
 12. Skambantis varpas kviečia visus susirinkti – nevėluok;
 13. Tylos laikas stovykloje – bus priimtas bendruomeniniu balsavimu.
 14. Stovyklautojai savo telefonus atiduoda stovyklos vadovui. Jei reikia susisiekti su tėveliais, kreipiasi į jį. Tėveliai skambina taip pat stovyklos vadovui (8 65620506) arba būrelio, kuriam priklauso vaikas vadui;
 15. Tėveliai gali atvažiuoti aplankyti vaikų į stovyklą.

Vadovai turi teisę išsiųsti dalyvį iš stovyklos jai nepasibaigus, jei dalyvis nesilaikys taisyklėse nurodytų reikalavimų. Pinigai tokiu atveju nebus grąžinami.