2021 m. Liepos 3 - 4 d

SAULĖS ŠVENTĖ

“Lietuvos Liaudies Buities Muziejuje, Rumšiškėse”

Saulės Vartų Romuva-Audronė-8 623 98270      Romuva Austėja-Rasa Vėtra-8 659 37460

ko gali tikĖtis

Saules Sventes Vaidilute Audrone
Apie šventę

Edukacijos šventės dalyviams
Prigimtinė Protėvių religija.
Mano širdis -mano Aukuras, mano Saulė, mano spindinti šventovė.
Kiekvieną dieną kuriame patys.
Tebūnie Šviesa! Tebūnie Saulė! Tebūnie Darna!

Programoje

Edukacijos, Paskaitos,
Amatininkai, Menininkai,
Muzikantai, Mugė

Kvietimas į Saulės Šventę

SAULĖS ŠVENTĖ

– TAI VASAROS VIDURIO SUEIGA
PLATESNIS PASAULIO PAŽINIMAS ATVERIA IŠMINTĮ KAIP SAULĘ.
PRAAMŽIŲ GAMTOS RITMO PAJAUTA SUSIEJA SU ŽEME IR DANGUMI,
LINK TIKROS SKAISČIOS ŽINIOS. IŠAUGAME. JAU ESAME. LYG SAULĖS, LYG UPĖS TEKAME

Šventės programA

Vyksta Amatininkų bei svečių registracija. Pilna šventės programa bus pateikta užsiregistravus.